Guide til valg av rifle – med tester og gode råd.

Hvilke rifler er egentlig best i test? Og hva vil det si å være best i test? En rifle du kan stole på er viktig, enten du er konkurranseskyter, bare liker å skyte med rifle på skytebanen eller du er en ivrig jeger som bruker rifla mest på jakt som meg. Men hva kjennetegner en god rifle? Hva er den beste rifle for deg og ditt bruk? Hvordan velger du riktig kaliber til rifla? De beste riflene koster noen kroner, så det er viktig å sette seg godt inn i alt man må ta stilling til på forhånd. Det viktigste er kanskje ikke hvilke rifler som ble best i test, men nettopp det å finne den beste rifla for deg og din jakt?  I denne guiden skal jeg ta deg gjennom noe av det jeg har lært om rifler de siste 15 årene i mitt liv som jeger og i mitt samarbeide med J. P. Sauer.

I denne artikkelen vil jeg gå i dybden rundt:

 • Riflens historie og opphavet til den moderne rifla
 • Gi en oversikt over hva slags rifler som finnes på markedet i dag
 • Se på de viktigste delene en rifle består av og deres funksjon
 • Vurdere forskjellige rifler og kaliber for forskjellig jakt
 • Se på de mest populære og beste produsentene av rifler i de forskjellige prissjiktene
 • Komme med noen hjelpende råd du kan ta med når du skal kjøpe rifle

Riflens historie og opphav

På markedet i dag finnes det mange forskjellige typer rifler. Noen rifler er laget for konkurranseskyting. Noen rifler er best på langholdsskyting, mens andre rifler er best til jakt. Noen rifler er lette og andre er tunge. Historien om den moderne rifla går langt tilbake i tid og mye lengre enn de fleste tror. Allerede på 1500 tallet startet man å eksperimentere med rifla løp for å skape bedre presisjon på lange hold, men det var først på midten av 1700 tallet at de første virkelig funksjonelle riflene dukket opp i Kentucky, senere kjent som «long rifles». Inntoget av funksjonelle rifler gav muligheten for å sikte mer effektivt og på lengre hold og dermed endret det også eksempelvis måten man fører krig på. Tidligere var det vanlig at man stilte seg opp på rekker og skjøt mot hverandre med munningsladere. Med glatt løp og dårlig presisjon, var dette en effektiv måte å føre krig på. Med riflens inntok i hæren endret dette seg og de første skarpskytterne dukket opp. Frem til midten av 1800 tallet skjøt utviklingen fart, flere produsenter dukket opp og mot slutten av på markedet. Denne riflen er sett på som opphavet til de fleste moderne riflene som selges i dag og selvfølgelig har jeg en original M98 mekanisme stående i våpenskapet (alle jegere med respekt for seg selv burde ha det).

Hva slags typer rifler finnes på markedet i dag – og hvem er best?

Til tross for at de fleste forbinder en rifle med den tradisjonelle bolt riflen, så finnes det flere forskjellige typer riflemekanikk i markedet i dag. Her tenkte jeg vi kunne se på de vanligste riflene og noen fordeler og ulemper.

De fleste jegere anbefaler og velger en boltrifle

boltrifle
Sauer 100 er en klassisk boltrifle – her med sluttstykket åpent

Den tradisjonelle boltriflen troner suverent på toppen som det mest populære riflevalget både til konkurranseskyting og jakt. Her finnes det en rekke gode produsenter og utvalget av både rifler, deler og ikke minst tilgjengelige kaliber er enormt.

I sin artikkel i Jakt nummer 7 i 2018 spekulerer Jørun Lien i hvorfor boltrifler har blitt så populære og hvorfor de dominerer markedet i dag. Jørun trekker frem flere aspekter: «De er generelt enkle, pålitelige, presise og finnes i mange prisklasser og utførelser. Videre er de kamret for riflepatroner til det aller meste av jakt».

Et annet viktig aspekt jeg selv synes er viktig med boltrifler – og som kanskje er hovedgrunnen til at jeg selv utelukkende jakter med disse, er sikkerheten. Når hevarmen lukkes på en boltrifle, så låses bolten mekanisk fast til låskassa ved hjelp av låsklakkene. Skal man lade om, drar man enkelt sluttstykket tilbake, en ny patron føres opp fra magasinet, sluttstykket føres frem, hevarmen låses og rifla er klar til skudd igjen. Det er enkelt, oversiktlig og jegeren har full kontroll. Kjøper du din første rifle, så skal du ha en veldig god grunn for å velge noe annet enn en boltrifle.

Rettrekkerrifler

Rettrekkere har faktisk vært tilgjengelig omtrent like lenge som de moderne boltriflene, men det var først Blaser som klarte gjøre dette til en kommersiell suksess i 1993. Rettrekkerne skiller seg vesentlig fra den tradisjonelle boltriflen ved at man ikke har noen hevarm som manuelt låser sluttstykket til kammeret. Mekanikken er også vesentlig mer komplisert enn på tradisjonelle bolt rifler.

Halvautomatiske rifler

En halvautomatisk rifle bruker noe av kraften fra forrige skudd til å kaste ut den gamle patronen, mate en ny patron i kammeret og spenne opp riflen slik at den umiddelbar er klar for et nytt skudd. Man slipper altså ta ladegrep, trekke sluttstykket manuelt tilbake og føre et nytt skudd klart inn i kammeret. Dette fikser riflen selv.

Denne type rifler er sterkt debattert i den nye våpenloven og rifler som originalt var laget for militært bruk har blitt forbudt. For mange jegere har dette fått store konsekvenser, ettersom våpen de har eid og hatt glede av lenge, plutselig må leveres inn.

Heldigvis finnes det fortsatt halvautomatiske rifler som er utviklet og godkjent for jakt, eksempelvis Sauer 303 som er et sivilt våpen med begrenset magasinkapasitet. Halvautomatiske rifler kan være et godt alternativ til enkelte typer jakt.

Lever action rifler

Browning BLR lever action
Lever action – eller såkalte bøylerifler er en rifletype som ikke er veldig vanlig i Norge. Her Brownings BLR.

Da vi startet jakte kjøpte en av mine beste venner en gammel Winchester lever action rifle i kaliber 30-06. Når det er sagt, så er det vel også eneste gangen jeg har truffet noen på jakt i Norge med en lever action rifle. En lever action skiller seg fra boltrifler ved at man istedenfor å trekke sluttstykke tilbake når man skal lade og spenne våpenet, så er det en bøyle under låskassa som dras ned og opp igjen for å lade igjen. Ofte blir også hele avtrekkeren med ned i denne bevegelsen. I utgangspunktet er ikke dette en rifletype jeg vil anbefale verken jegere eller skyttere, med mindre du har mange andre våpen og har lyst på en kuriositet. Det hører med til historien at min venn raskt kjøpte seg en ny rifle – men vi drar fortsatt frem lever action rifla innimellom når vi skal ha det moro.

De viktigste delene i en rifle

Delen i en rifle med navn på hver enkelt del
En rifle består av mange deler. På dette bildet ser du de viktigste delene på en Sauer 404 med et kikkertsikte fra Leica.

Avtrekk:

At rifla har et godt avtrekk er veldig viktig for at vi skal kunne avgi et presist skudd. De beste rifleprodusentene i dag har tatt dette inn over seg og det bør være mulig å justere både avtrekkets posisjon og trykk for å tilpasse våpenet til skytteren. Ett eksempel på dette er Sauer 404, hvor man selv kan justere avtrekket både fremover og bakover, vridningen sideveis og ikke minst at det kommer med fire forskjellige trykk, som man justerer i løpet av sekunder.

Skjefte- også kalt riflestokk eller kolbe.

Tidligere var de fleste kolber eller skjefter laget av treverk. Et dyrt skjefte var kanskje laget av valnøtt, mens rimeligere rifleskjefter var laget av billigere treverk. De siste årene har utviklingen her gått veldig raskt fremover og i dag finnes det en rekke forskjellige designs og materialer. For praktisk jakt er det kanskje en fordel med kunststoffskjefter ettersom de tåler mer «vær og vind» – samt ikke risikerer påvirke treffpunktet på riflen i dårlig vær.

Skjefter med tommelhulls stokk

Denne type kolbe har vokst raskt i popularitet de siste årene. Selv har jeg kolber både med og uten tommelhull, men om jeg skal si hva jeg foretrekker, så er det nok disse. Her opplever jeg at jeg får et vesentlig bedre grep om våpenet og jeg avgir mer presise avtrekk, som igjen øker presisjonen. Noen rifler får man kjøpt standard med tommelhulls stokk, eksempelvis Sauer 404 Synchro XT og XTC

Sauer 404 med tommelhullsstokk

Skjefter med pistolgrep

En annen populær variant de siste årene er skjefter med pistolgrep. De likner mye på tommelhullsstokken, men her plasseres tommelen oppe bak sluttstykket. Det finnes flere gode norske produsenter av justerbare skjefter med pistolgrep, eksempelvis GRS eller KKC. Begge disse lager skjefter til en lang rekke riflemodeller, så dersom man vurderer oppgradere våpenet, kan dette være en god mulighet. Kanskje kan man også finne en eldre rifle med et   håndlaget skjefte fra Tyristubben.

Klassiske jaktskjefter

De fleste rifler leveres også fortsatt med et klassisk jaktskjefte, enten av ekslusivt nøttetre eller rimeligere treverk. Jeg har også dette på to av mine rifler og skal jeg være ærlig, så skyter jeg godt med disse også. Men – jeg foretrekker altså tommelhullsstokk.

Oppvarmede kolber:

Ettersom teknologien drar oss stadig fremover, så har det også kommet skjefter på markedet med oppvarmet stokk. Fantastisk behagelig på vinteren – og ikke minst så blir du en bedre skytter når fingrene ikke er stokk stive. Les mer om min test av Ergo Heat systemet i en jaktreportasje fra Tyskland her.

Les mer: På drivjakt i Tyskland og test av Sauer Ergo Heat

Sluttstykke:

Sluttstykket er å regne som den eneste vitale delen på en rifle. Sluttstykket har mange funksjoner, blant annet skal det kunne kaste ut brukte patroner og skyve nye patroner inn i kammeret klart for avfyring. På en boltrifle låses sluttstykket til kammeret ved hjelp av låsklakkene og således utgjør sluttstykket bakveggen i kammeret. Her finner vi også et tennstempel med en fjær, som slår på tennhettene i patronene når vi trekker av med avtrekkeren.

Sikring eller oppspenner:

En god sikring som er enkel og lydløs å betjene er kritisk på en rifle. Som regel sitter denne plassert nær bakenden av sluttstykket, men her finnes det en del varianter. Noen rifler har også en funksjon som gjør at du kan åpne sluttstykket og tømme våpenet uten at du må avsikre det. Dette øker naturligvis sikkerheten i praktisk bruk.

En enda mer sikker variant er de riflene som leveres med oppspenner. I praksis betyr dette at fjøra ikke spennes før våpenet avsikres og risikoen for uhell reduseres ytterligere. Her er aldri tennstempelet oppspent før man er klar til skudd.

Rifleløp eler riflepipe:

Riflepipa sitter festet i låskassa på våpenet. Løpet er tilpasset det kaliberet man skal skyte og kommer i forskjellige lengder og med forskjellig riflestiging eller såkalt twist. Twisten bestemmer kort forklart hvor langt kulen må bevege seg i våpenet før den har tatt en hel omdreining. Forskjellig kaliber krever også forskjellig tvist for å fungere optimalt. For de fleste jegere er ikke dette man bør ha noe stort forhold til, da rifleprodusentene allerede har tenkt på og tilpasset løpets rifling til kaliberet, men for hjemmeladeren eller de som driver med langholdsskyting kan det være en forklaring til hvorfor noen kuler eller løp fungerer bedre enn andre. De fleste rifleløp har en standardlengde på omtrent 60 cm, men det er mange som velger å kappe de kortere. Vær i så fall oppmerksom på at hastigheten – og dermed effekten av kulene blir mindre. I enkelte kalibre er lavrere hastighet også kritisk med tanke på å beholde en god presisjon. Det er viktig at du passer på at du ikke kapper løpet under minimumslengden, som kan variere i forskjellige land. De som skyter mye på lange hold, velger ofte litt lengre løp. På rifleløpet kan man også montere en munningsbrems eller en lyddemper dersom man ønsker å ta ned rekylen og/eller dempe lyden av smellet.

Kikkertsikte og Montasje:

Det finnes et utall forskjellige varianter av montasjer for riflekikkerter. Noen liker best en tradisjonell ringmontasje. Noen monterer ringene på klakker, mens andre liker best en picatinnyskinne. Noen ønsker å ha flere kikkertsikter til samme våpen og velger dermed et avtagbart kikkertsikte. Sistnevnte løsning byr på mange fordeler og jeg har dette på de fleste av mine rifler. En komplett guide til kikkertsikter, bruk, innskyting og montasje har jeg skrevet tidligere og du kan lese den her.

Les mer: Guide til valg av kikkertsikte – gode tips og råd for valg av optikk

Hvorfor er en god rifle viktig?

En god rifle varer livet ut om man tar godt vare på den. Kanskje må man skifte ut løpet etter noen tusen skudd, men resten varer tilnærmet evig om det tas riktig vare på. Etter mitt skjønn, så betyr det at dette også er en del av jaktgarderoben som det kan være verdt å legge litt ekstra kroner i – som kjent varer kvalitet lenge etter at prisen er glemt. Kvaliten på rifler varierer fra produsent til produsent og fra modell til modell, men jevnt over er det slik at man får det man betaler for her, som andre steder i verden. Når jeg selv velger rifle, så er jeg opptatt av:

 • Rifla skal ha god presisjon
 • Lydløs, presis og ikke minst sikker sikring. Helst oppspenner
 • Et godt avtrekk, gjerne justerbart
 • Det skal være en fin balanse i våpenet
 • Mekaniske deler skal fungere lydløst – lav friksjon i sluttstykke, lite lyd når det lukkes
 • Jeg liker godt avtakbart kikkertsikte
 • Jeg liker best et løst magasin
 • Tilgang til et kompetent servicenettverk
 • Så gjør det heller ikke noe om våpenet er pent å se på ?

Hva slags rifle og kaliber er best for deg?

Hva slags rifle som er best for deg avhenger av mange ting. Det avhenger av budsjettet ditt? Hvor mye kan rifla koste? Hvor mye kan hele riflepakka koste, inkludert montasje og kikkert? Hva skal du bruke den til? Skal du ha en rifle primært til skytebanen eller primært til jakt – eller kanskje skal du ha en rifle som er god både på skytebanen og i skogen? Har du en rifle fra før – eller er det din første rifle?  Spørsmålene er mange og jeg tenker her dele noen flere vurderinger du bør ta stilling til:

Anbefalinger for første rifle

Hva vil være den beste riflen for nye jegere? Om du skal kjøpe din første rifle eller om du bare skal ha en rifle, så bør du etter mitt skjønn velge et kaliber som det ikke koster noe særlig å trene med og som samtidig kan brukes på det meste av jakt. Da havner vi i praksis på en rifle i kaliber 6,5×55, .308 eller 30-06. Her er det relativt enkelt å få tak i rimelig ammunisjon som vil fungere fint det meste av norsk storvilt – og det vil være rimelig å trene.

Jeg ville heller ikke brukt mye tid på å tenke på hva slags type rifle du bør kjøpe. Den første rifla bør basert på all erfaring være en tradisjonell bolt rifle.

Beste rifle for trening

rifle med billig kaliber til trening
Skal du bli god til å skyte, så må du trene mye. Da er det greit med et billig kaliber. Jeg har flere løp og kaliber til min Sauer 404.

Om du skal trene mye med rifla, så tenker jeg at kaliber 6,5×55 er det soleklart beste valget. Her får du kjøpt billig ammunisjon og det er et kaliber som også har en ganske flat kulebane, slik at du kan skyte på ganske lange hold. Etter mitt skjønn så bør de fleste aktive jegere ha en rifle i dette kaliberet i våpenskapet.

Beste kaliber for rådyrjakt

Om du primært skal jakte rådyr, så tenker nok igjen jeg at det beste vil være en rifle i kaliber 6,5×55. Et rådyr er ganske lite og med et kaliber uten noe særlig rekyl, så vil de fleste jegere skyte vesentlig bedre enn de gjøre med tyngre kaliber. Jeg registrerer at mange hevder de skyter like godt med tyngre skyts, men faktum er at for de aller, aller fleste, så blir vi bedre skyttere av å skyte med små kaliber. Det er ikke uten grunn at eksempelvis de tyske skiskytterne trener mye med luftvåpen. Videre er 6,5×55 et flattskytende kaliber og de fleste rådyrjegere vil på et eller annet tidspunkt oppleve at holdet kan strekke seg noe utover de 100 meterne som står oppført i Jegerprøve boken. Med en liten blink og litt lengre avstand, så er det en stor fordel at kulebanen er relativt enkel å beregne.

Beste kaliber for elg og hjort

Hvilket riflekaliber som er best for elg og rådyr, er etter mitt skjønn vanskeligere å gi noen klokkeklar anbefaling på. Her kommer flere vurderinger i spill – ikke minst type terreng du skal jakte i og hvorvidt du har en annen rifle å bruke på trening. Om jeg primært skulle jaktet elg og hjort – og kun fikk lov til å eie en rifle, så tror jeg nok allikevel at mitt valg ville falt på .308. Da har vi en rimelig snill rekyl, masse kraft, tilgang til rimelig ammunisjon. Om du synes at .308 er for pinglete, så ville jeg gått opp til 30-06.

Beste rifle for reinsdyrjakt

rifle til reinsdyrjakt
På reinsdyrjakta er en lett rifle med et flattskytende kaliber å foretrekke

På reinsdyrjakta går vi ofte mye og en lett rifle vil være å foretrekke. Samtidig så kan skyteavstanden på reinsdyrjakt av og til bli ganske lang, så vi trenger et flattskytende kaliber. Selv bruker jeg faktisk kaliber 7mm Remington Magnum på reinsdyr, uten at det nødvendigvis er et kaliber jeg vil anbefale alle. Før du kjøper dette, så er det en del andre rifler og kaliber som bør være på plass i våpenskapet, med mindre du har en systemrifle hvor det er enkelt å skifte kaliber.

Beste allround rifle – finnes det en rifle som kan brukes til alt?

De siste 25 årene har systemrifler gradvis blitt mer og mer populære. Fordelen med en moderne systemrifle er at det er enkelt å skifte kaliber på samme stokk/låskasse. Eksempelvis har jeg flere løp til min Sauer 404 og ikke sjelden har jeg også med flere løp til denne også på skytebanen. Ved å løse behovet for flere rifler/kaliber på denne måten, så sparer man store penger på «rifle nummer to» – som du i praksis får for prisen av et konverteringssett. Å skifte løp/kaliber er såpass raskt at jeg fint rekker det mellom to serier – altså behøver jeg ikke engang gi fra meg plassen min på standplass. De lar seg også enkelt demontere for å ta mindre plass under transport eller etter jakten. Husker godt i fjor da jeg skjøt et reinsdyr langt inne på vidda, fikk problemer med å stable alt i sekken og endte opp med å demontere rifla 6 timers gange fra hytta for å få plass til alt. Et løp her, en stokk der… Med en systemrifle så sparer man også plass i våpenkortet og i våpenskapet.

Kjøpe brukt rifle

Det er fullt mulig å gjøre noen gode kjøp av brukte rifler i dag. Eksempelvis er en av tidenes beste og mest populære jaktrifler, Sauer 202 i dag ikke lengre i produksjon. Den ble erstattet av den forbedrede Sauer 404 for et par år siden, men det betyr jo overhode ikke at 202’n har blitt noe dårligere av den grunn? Så dersom du ikke har økonomi til å kjøpe drømmerifla med en gang, så finnes det noen gode kjøp i bruktmarkedet. Andre merker jeg ser at det relativt ofte er mulig å gjøre et godt kjøp i andrehåndsmarkedet på er Sako, Carl Gustav, Schultz Larsen mfl. Når du kjøper brukt rifle ville jeg dog vært veldig nøye på å få sjekket opp eksempelvis kvaliteten på løpet av noen med kunnskap. Hvor raskt et løp slites ut, avhenger av kaliber og hvor godt rifla tas vare på. Er man nøye med å pusse rifla, så vil den vare lenger. Skyter man kaliber hvor kula får ekstremt høy hastighet, eksempelvis .338 Lapua Magnum, 300 Win Mag eller 7mm Rem Mag, så vil løpet tåle vesentlig færre skudd før det er utbrent enn for eksempel et løp i kaliber .308 vil gjøre. Utsiden av løpet er altså vesentlig mindre viktig enn innsiden.

Sjekk også at alt mekanisk fungerer optimalt. Mange har justert både sikringen og avtrekket på riflene uten at det synes. Er det kryp i avtrekket? Er det for lett? For tungt? En enkelt test kan være å spenne opp rifla (pass på at den er tom), avsikre den og så dunke skikkelig hardt i bakenden av stokken for å simulere eksempelvis et fall. Om rifla går av så er det et sikkert tegn på at avtrekket er justert alt for lett. I forhold til sikringen, sjekk at den er enkel å bevege og at det faktisk ikke er mulig å fyre av et skudd mens sikringen er på. Pass også på at løpet ikke ligger på skjeftet.

Sjekk også at stokken er i god forfatning, uten sprekker og uten at den virker slarkete på våpenet. Om den har noen riper på utsiden, så er ikke det nødvendigvis et problem. Det betyr bare at den er brukt.  Et trygt valg om du skal kjøpe brukt rifle, er uansett å kjøpe den av en våpensmed eller i en butikk. Da vet du at du får et våpen som fungerer.

Hva koster en rifle?

En rifle kan koste alt fra noen få tusenlapper og opp mot en million kroner og som ellers i livet, så er det ofte en tett sammenheng mellom pris og kvalitet, men på veldig dyre rifler er det ofte kvaliteten i treverket og gravyren som drar prisen mange hakk opp. Om vi fokuserer på mer vanlige rifler, så kan det være fristende å dele de opp i Premium sjiktet, mellomsjiktet og de rimeligere riflene.

Eklusiv jaktrifle med håndlaget gravering
Sauer 404 European Heritage er en av de mest eksklusive riflene som er solgt i Norge. Med en prislapp på omkring en million kroner, er den også utenfor budsjettet til de fleste..

De beste produsentene av rifler – riflene i toppsjiktet

Det har lenge vært debattert hvem som er den beste produsenten av rifler for folk flest. Noen vil hevde at tyske J.P. Sauer & Sohn lager de beste riflene, mens andre igjen vil hevde at Blaser er best. «Sauer 404 vs Blaser R8 debatten» lever altså i beste velstand fortsatt. Ser man objektivt på mekanikken og kvaliteten på disse to produsentene, så vil jeg påstå at de begge to leverer helt i toppen når det kommer til kvalitet. Begge er gode produsenter og begge har rifler som leverer toppscore i test etter test. Men samtidig er dette to veldig forskjellige rifler.

Blaser har fokusert på å utvikle rettrekker rifler, mens Sauer har fokusert på å utvikle rifler med bolt mekanisme. Derfra og ut så skiller de seg altså ekstremt. Men hva er best? Det blir smak og behag. For mitt vedkomme så setter jeg pris på Sauer fordi jeg opplever at den har følgende fortrinn:

 • For det første, så setter jeg mer pris på boltrifler enn jeg gjør rettrekkere. Det føles mer solid og jeg har tryggheten med at det er 6 låsklakker som holder sluttstykket på plass. Veldig viktig argument.
 • Jeg opplever at på praktisk jakt, så klarer jeg å kamre et skudd helt forsiktig og lydløst, mens mange Blaser jegere jeg kjenner «smeller» sluttstykket igjen for å være helt sikker på at det er låst. På Sauer 404 så vrir jeg bare hevarmen forsiktig ned og så er det låst. 100%.
 • Det er en veldig god balanse i Sauer 404, hvilket gjør at den er en fryd å jakte med
 • Jeg er veldig glad i Sauer 404 Synchro XT tommelhull stokken – har den faktisk både i karbon og synth og skifter litt avhengig av hva jeg skal bruke rifla til
 • Oppspenneren på Sauer 404 er veldig enkel i bruk og helt lydløs
 • Sauer 404 har mer justeringsmuligheter i avtrekket, slik at det passer bedre til fingrene mine

Ett punkt jeg dog skal innrømme at Blaseren er bedre enn Sauer på, er at montasjen sitter festet på løpet. Altså er det mindre risiko for at treffpunktet endrer seg ved løpsskifte. I praktisk bruk betyr dette lite, ettersom jeg sjelden skifter løp mens jeg er i skogen, så for meg blir Sauer førstevalget. Samtidig så tror jeg at uansett hvilken av disse to riflene du velger, så får du en ekstremt god rifle som du vil ha glede av i mange år fremover. Fornøyd blir du nok altså uansett.

En annen rifleprodusent som ligger helt i toppsjiktet er Tyske Merkel, som med modellen Merkel RX Helix har tatt frem en meget god jaktrifle. På samme måte som Blaser R8 og Blaser R93, er dette en systemrifle med rettrekker mekanisme. Sauer 404 er også en systemrifle, men med en klassisk boltmekanisme.

Sauer 404 testet i Afrika
Min Sauer 404 har i løpet av de siste årene blitt testet flere dager på jakt enn mange har i løpet av et liv. Her leverte den knall og fall på Black Wildebeest på 340 meter. Kaliber 7 mm RM.

Jeg har jaktet med min Sauer 404 i 2,5 år nå og er i det store og hele fornøyd. Du kan lese min første testrapport av rifla her.

De beste riflene i mellompris sjiktet

Når vi beveger oss ned et hakk i pris, så blir plutselig konkurransen tøffere og utvalget større. Hvilke er de beste riflene til under 20000 kroner? Her finnes det mange gode rifler å velge mellom. Samtidig blir det her en vurdering hvorvidt man er bedre tjent med å kjøpe en brukt versjon fra de beste produsentene, eller om man skal gå for en ny rifle til en litt rimeligere pris. De mest populære riflene i dette prissjiktet er kanskje:

 • Schultz Larsen
 • Sako
 • Sauer 101
 • Sauer 202 brukt
 • Browning

De beste billige riflene

Blant de billige riflene er det en rifle som har skilt seg ut i mange år og som er anerkjent for å levere presise samlinger og levere stor verdi for pengene. Selvfølgelig tenker jeg på Tikka T3. Historien bak T3’n er spennende, da den både er utviklet og produsert av SAKO for også å få plass til en rimeligere variant i arsenalet sitt. Helt siden den kom i 2003 har den nok vært det beste kjøpet i dette prissjiktet, inntil Sauer overraskende nok også bestemte seg for å produsere en billig rifle for et par år siden. Alle som kan noe om produksjon vet at det er umulig å produsere «topp kvalitet» mandag, tirsdag og onsdag – og så på samme maskiner og med samme mennesker, produsere vesentlig lavere kvalitet på torsdag og fredag. Altså sitter vi i dag med to våpen, produsert av veldig gode produsenter, utviklet av veldig sterke R&D team, som plutselig befinner seg i konkurranse med de tradisjonelt rimelige rifleprodusentene.

Sauer 100 har den fordelen over Tikka at det er et nesten 15 år yngre design og at man har fått med seg det siste av utvikling inn i våpenet, mens Tikka’n har bevist sin verdi år etter år. Skulle jeg valgt meg en rimelig rifle i dag, så hadde jeg nok av naturlige årsaker valgt Sauer 100, men om du går for en T3, så tror jeg også at du garantert vil bli fornøyd. Er du links skytter derimot, så er valget enkelt ettersom Sauer 100 foreløpig kun kommer i rechts.

Andre produsenter i det rimeligere prissjiktet som er kjent for å levere god kvalitet er:

 • Mauser har endelig kommet med en ny modell – M 18 rifla er helt sikkert et godt kjøp
 • Remington med sin 700 serie har lenge vært kjent for både presisjon og robusthet
 • Winchester er populær og ikke uten grunn

Rifle til damer

Siv Karin Ravndal rifle sauer 101
Siv Karin Ravndal med sin Sauer 101 Artemis – bedre kjent som @villmarks_siv følges daglig av over 60.000 jegere i sosiale medier

Det finnes ikke mange rifler som er spesiallaget for damer på markedet i dag, men et eksempel på en rifle som er utviklet spesielt for damer, er Sauer 101 Artemis.  Den har en stokk som er litt kortere enn på standard utgaven, hvilket gjør at rifla passer bedre til de fleste damer. Det er også litt kortere frem til avtrekkeren. Videre er løpet et par tommer kortere enn på standardutgaven – og så kommer med en lekker stokk i tyrkisk valnøtt

Pakketilbud på rifle – eller såkalte riflepakker

Det kan være mye å spare på å kontakte en god forhandler og be om en en pris på en riflepakke. I tillegg til at du ofte kan få en bedre pris, så vil du få hjelp til å montere riflen riktig slik at den passer for deg. Samtidig skal du være bevist i forhold til at du faktisk velger den rifla og den optikken som tjener deg best på sikt. Det at noe er billig er i seg ofte en dårlig grunn til å gjøre en investering for livet. En rifle varer lenge. Men absolutt: på de beste riflepakkene er det mye å spare.

Denne riflen er best i test for meg!

Som dere forstår så er jeg en stor fan av Sauer og har hatt gleden av å få teste flere rifler derfra de siste årene. Da jeg først valgte Sauer var dog situasjonen en annen – og min første Sauer kjøpte jeg til full pris og helt uten rabatt. Den gang hadde jeg fra tidligere en CZ 550 og en Husquarna – mens jeg lenge hadde siklet på drømmerifla. I dag jakter jeg stort sett utelukkende med en Sauer 404 Synchro XT eller Synchro XTC i forskjellige kaliber- Det er en rifle som har blitt testet på jakt i de fleste av Norges kriker og kroker, den har vært med meg på mange jaktreiser etter forskjellig vilt i både Europa og Afrika – og jeg har fortsatt til gode å finne et negativt ord å si om den. Rett og slett en fantastisk rifle som jeg kan stå 100% inne for å gi en anbefaling på. At det er en systemrifle ser jeg også på som en stor fordel og på ønskelisten for neste år står et nytt løp i kaliber .308.. hvilket jeg faktisk ikke har enda. Til tross for at jeg digger kaliberet, så har jeg fortsatt ikke fått surret meg til å kjøpe en rifle der.. Må bare spare litt først og klare å snike det inn døra uten at min bedre halvdel merker det… Man kan jo som kjent aldri få for mange våpen!

Ta gjerne en titt på en jaktfilm jeg spilte inn for Härkila i Afrika, hvor min Sauer 404 leverer noen smått utrolige skudd.

Avslutningsvis vil jeg dog si at dette med å velge rifle ikke nødvendigvis behøver være så komplisert som mange, inkludert meg selv kanskje gjør det i denne artikkelen. Velger du en boltrifle, fra et populært merke (det er en grunn til at de har blitt populære) og i ett av de tre store kaliberne (6,5×55, .308 eller 30-06), så vil du antakeligvis komme godt ut av det. Pass bare på at den er i god stand dersom du kjøper rifle brukt. Da har du en rifle som er enkel. Den er sikker. Og Ikke minst: den er robust. Skitt jakt!

For mer inspirasjon følg meg gjerne på Instagram her eller på Facebook siden min her.

4 kommentarer

 1. Det var meget lærerik artikkel!! .)
  hva synes du om anskaffelse av bade 6.5x 55 og 308 win for en førstegangs jeger?
  leser mye om de anslagsenergi krav på storvilt jakt og siden skal jakte kun med blyfri ammo er veldig usikker om 6,5×55 tilfredstiller disse kravene ..
  primær bruksområdet blir toppjakt og rådyr og der skal ikke være noe problem med blyfri mtp overnevnte krav.
  Stilles det forresten noe mildere krav til anslags energi til rådyrjakt enn for eks elgjakt selv om begge er formelt storvilt?
  Må jeg gå over til 308 win hvis jeg etterhvert skal jakte «lovlig» med blyfri på elg og hjørt I tillegg til rådyr? da er det ikke 6.5×55 så universal kaliber lenge..
  har denne dilemma nå som fersk jeger og synes at å ha bade 6.5×55 og 308 win blir litt overlapping .
  30-06 vurderes ikke pga høyre rekyll og smell…

  1. bukkefall

   Hei!
   Så hyggelig at du likte artikkelen.
   Kommer i farta ikke på noe blyfri ammo som tilfredsstiller kravene i kaliber 6.5 for storvilt (er ok på rådyr).
   Både 308 og 6.5 er kjempe gode kaliber.
   6.5 har en vesentlig flatere kulebane og egner seg bedre på toppjakt.
   Jeg ville valgt 6.5 og heller brukt gode kuler (i bly) dersom du skal jakte elg/hjort. Det der med blyforgiftning er nok ganske overvurdert ifht hvor lite viltkjøtt man faktisk spiser – tror ikke de har klart å måle noen forskjell i verdier selv på innbarka, gamle jegere.

 2. ja, det er fantastisk at du deler dine erfaringer og ikke minst de bildene fra jakt og grilt vilt) det var en god argument for å overbevise madamen at dette blir ikke bortkasting av penger som mine håndvåpen)))(vel det er hennes mening))
  ang bly ammo så leser mye skremmende nå- selv skyter med blyaamo I pistolene http://www.hjortevilt.no/690-kilo-bly-elgskrotter/
  Spesielt farlig for barn og gravide…
  hvis EU strammer inn kravene ytterligere ble 6.6 x55 gaske handikappa caliber.. derfor vurdere nå å sates enten på 308Win eller bade 6.5×55 og 308 win)))) madamen trenger selfølgelig ikke å vite forskjellen.
  tja .hun blitt flinkere nå å se forskjell på hånvåpen))

  1. bukkefall

   Takk for en hyggelig tilbakemelding!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *