Forbud mot saltstein – unngå spredning av CWD

Har du saltsteiner stående ute, så skal du ta deg tid til å lese denne bloggen. Nøye. Er du opptatt av den norske hjorteviltbestanden skal overleve, så skal du også dele denne bloggen på Facebook siden din og maile linken til venner som ikke er på Face. La oss sammen ta en dugnad som sikrer at vi har gjort vårt for at skrantesjuken – eller CWD ikke tar knekken på hjorteviltet. Det får rekke med at ulven gjør det – ulven kan i det minste kontrolleres dersom politikerne på ett tidspunkt skulle gro litt større baller..

Skrantesjuken

I 2016 ble det påvist fem tilfeller av skrantesjuke – eller CWD som det heter på fagspråket. Det er første gang denne sykdommen er påvist hos hjortevilt i Europa. Den er påvist på tre reinsdyr i Nordfjella (Nord-vest landet) og den er påvist på to elg i Sør Trøndelag (Selbu). Skrantesjuke kan smitte fra ett dyr til ett annet, har en inkubasjonstid på ett par år, etterfulgt av ett varierende sykdomsforløp som til slutt ender med at viltet dør. Altså – dette vil vi ikke ha i norsk natur. Det finnes mange bra artikkel om skrantesjuke på nettet for de som har behov for å vite mer og ettersom jeg ikke er noen veterinær, så skal jeg spare dere for å leke doktor her.

Saltstein – forbudt i enkelte områder

Jeg har tidligere blogget om hvordan man setter ut saltstein – og hvorfor det er en god idé. Saltstein er fortsatt en fin måte å få oversikt over hjortevilt bestanden i ett område, men dersom du jakter i ett område innenfor «karantene» området for CWD, så skal du umiddelbart fjerne saltsteinen din. Disse stedene har nå gått fra å være bra for viltet – til å bli en direkte trussel og en inkubator for smitte. Personlig tenker det kan være smart å kappe vekk salt-treet og kanskje også dekke til rota og bakken rundt med noe steiner eller liknende. Jeg har ofte sett at hjorteviltet slikker bakken også på steder det er lenge siden jeg har hatt noen saltstein. Mineralene ligger igjen på stammen – og de ligger igjen i jordlaget.

Karantene område for skrantesjuken – de røde linjene markerer sånn «omtrent» hvor fylkesgrensene går..

Hold deg oppdatert

Per i dag, så har forskerne anbefalt at man lager ett generelt forbud mot saltstein i 7 fylker. Dette forbudet gjelder i Nord og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Buskerud, Oppland og Hedmark. Jakter du innenfor dette området, så er det bare å ta saga fatt og få vekk saltsteinen fra skauen. Bor du utenfor området – og har saltsteinute, så er det viktig at du holder deg oppdatert på eventuelle endringer i området som er berørt. Det er ingen unnskyldning i dag for å slurve med å ta vekk saltstein dersom forskerne vurderer det dit at det er nødvendig. Forbudet skal respekteres. Om du følger siden min på Facebook, så vil jeg også holde deg oppdatert. Det gjør du enklest ved å trykke her og like siden. www.facebook.com/bukkefall

Forbud mot bruk av luktestoffer fra hjortedyr

Mange bruker luktestoffer for å tiltrekke seg viltet og flere steder på nettet får man kjøpt disse produktene. En teori på hvordan skrantesjuken kom til Norge, er at smitten er innført med luktestoffer fra land med skrantesjuke – og dermed har også norsk vilt blitt smittet. Det er nå ulovlig å bruke, importere, selge og kjøpe luktestoff fra hjortedyr som kommer fra land med skrantesjuke. Nok snakka – vi får lære oss å finne elgen sjæl med andre ord.

Hva med meg?

De av dere som følger meg på Instagram vil se at jeg har saltstein ute fortsatt i enkelte av jaktområdene mine. Det vil si; jeg har saltstein ute helt sør i Østfold, mot den svenske grensa. Her bruker jeg det som ett effektivt sett å kartlegge viltstammen på for å planlegge riktig avskyting inn mot sesongen. I elgterrenget i Hedmark (selv om det er helt lengst sør i Hedmark), så er saltsteinene plukket vekk. Og så holder jeg meg nøye oppdatert på gjeldende informasjon om spredning og tiltak. Her må vi jobbe sammen dere – og så må vi stole på at forskerne og de som har ansvaret vet hva de gjør. Og skulle du savne bilder fra egne saltsteiner, så kan du trygt følge bilder fra mine på Instagram. Bukkefall kan du følge her: www.instagram.com/bukkefall

Sør i Østfold er det fortsatt trykt med saltstein

Gjeldende forskrift eies av Landbruks og Matdepartementet og kan leses i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *